تور ترکیبی استانبول+آنتالیا، ویژه خرداد

تورترکیبی استانبول + آنتالیا 
7 شب و 8 روز
🔸4 شب آنتالیا + 3 شب استانبول

☀️ویژه 15 و16 و 17 خرداد ماه☀️

4⭐️Himeros Beach
3⭐️ Grand Milan 4.930
———
5⭐️Millennium Resort
3⭐️Grand Milan 6.160
———
5⭐️Ramada Resort Side
3⭐️Grand Milan 6.350
———
5⭐️Sensitive
4⭐️Icon 7.390
———
5⭐️Armas Labada
4⭐️Icon 7.580
———
5⭐️Transatlantic
4⭐️Icon 7.960
———
5⭐️Turkiz
4⭐️Icon 8.150
———
5⭐️Kervansaray Kundo
4⭐️Icon 8.240
———
5⭐️Kervansaray Lara
4⭐️Icon 8.330
———
5⭐️Lara Family
4⭐️Icon 8.810
———
5⭐️Kremlin
4⭐️Icon 9.190
———
5⭐️Arma Prestige
4⭐️B.V.S Lush 9.750
———--
5⭐️Venezia
4⭐️BVS lush 9.850
———--
5⭐️Sherwood Dreams
4⭐️BVS lush 9.990
———-
5⭐️Adalya Elite
5⭐️Dedeman 10.130
———-
5⭐️Water World
5⭐️Dedeman 10.130
———--
5⭐️Orange County
5⭐️Dedeman 10.230
———
5⭐️Liberty
5⭐️Dedeman 10.320
———
5⭐️Sherwood Belek
5⭐️Dedeman 10.980


© 2020 منظومه گیتی.تمامی حقوق برای این شرکت محفوظ میباشد